Spurning

Stjórnmála- og öryggisnefndin

Spyrjandi

Evrópuvefur

Svar

Stjórnmála- og öryggisnefnd Evrópusambandsins (e. Political and Security Committee, PSC) var komið á fót með ákvörðun ráðsins (2001/78/CFSP) árið 2001 í þeim tilgangi að fylgjast með ástandi alþjóðamála á þeim sviðum sem sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum tekur til. Nefndin hefur aðsetur í Brussel og starfar undir ráði Evrópusambandsins. Í henni sitja sendiherrar aðildarríkjanna gagnvart ESB og kemur hún saman að jafnaði tvisvar í viku.

Meginhlutverk nefndarinnar eru að:
  • taka þátt í mótun stefna sambandsins með því að leggja álitsgerðir fyrir ráðið,
  • hafa umsjón og eftirlit með verkefnum mismunandi vinnuhópa ráðsins sem tengjast utanríkis- og öryggismálum og samræma störf þeirra,
  • fara yfir drög að niðurstöðum ráðsins hverju sinni.

Ráðið getur einnig heimilað stjórnmála- og öryggisnefndinni að taka viðeigandi ákvarðanir í tengslum við hættustjórnunaraðgerðir á vegum sambandsins og veitt henni pólitískt eftirlit og stefnumarkandi stjórn þeirra (3. mgr. 38. gr. sáttmálans um Evrópusambandið).

Við þetta svar er engin athugasemd Skrifa athugasemd Fela Reglur um birtingu athugasemda

Skrifa athugasemd