Spurning

Barentsráðið

Spyrjandi

Evrópuvefur

Svar

Barentsráðið (e. Barents Euro-Arctic Council, BEAC) er vettvangur milliríkjasamstarfs um sameiginleg hagsmunamál Barentssvæðisins, þéttbýlasta svæðis á norðurslóðum með um 6 milljónir íbúa. Það var stofnað 11. janúar 1993 með Kirkenes-yfirlýsingunni. Meginmarkmið Barentsráðsins er að stuðla að sjálfbærri, efnahags- og félagslegri framþróun á Barentssvæðinu og vinna að friðsamlegri þróun á nyrsta svæði Evrópu. Samstarfið snýr einkum að efnahags- og viðskiptasamvinnu, umhverfis- og samgöngumálum, ferðamálum, heilbrigðismálum og vísinda- og tæknisamstarfi.

Aðilar að Barentsráðinu eru sjö: Norðurlöndin fimm (Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð), Rússland og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Auk þeirra hafa níu ríki fengið stöðu áheyrnarríkis (e. observer status) hjá Barentsráðinu og eru það Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Holland, Ítalía, Japan, Kanada, Pólland og Þýskaland. Finnland, Noregur, Rússland og Svíþjóð skiptast á að fara með formennsku í Barentsráðinu í tvö ár í senn. Noregur gegnir formennsku í ráðinu til október 2013.

Utanríkisráðherrar aðildarríkja Barentsráðsins funda á tveggja ára fresti í því ríki sem gegnir formennsku ráðsins hverju sinni. Milli funda er starfsemi ráðsins í höndum nefndar háttsettra embættismanna (e. Committee of Senior Officials, CSO). CSO-nefndin samanstendur af opinberum starfsmönnum sem eru í fyrirsvari fyrir stjórnvöld aðildarríkja Barentsráðsins og framkvæmdastjórn ESB. Fulltrúum áheyrnarríkjanna níu er einnig gefinn kostur á að taka þátt í starfsemi nefndarinnar. CSO-nefndin fundar fjórum til fimm sinnum á ári að meðaltali, oftast í því ríki sem fer með formennskuna.

Fimm vinnuhópar og eitt viðbragðsteymi starfa hjá Barentsráðinu, undir eftirliti CSO-nefndarinnar. Starfsemi þeirra er skipt í eftirfarandi svið:

  1. Efnahagsleg samvinna. Undir þann vinnuhóp heyrir:
  2. Tollasamvinna.
  3. Umhverfismál.
  4. Flutningar á Barentssvæðinu.
  5. Björgunaráætlanir og -samstarf.

Vinnuhóparnir skila ársskýrslum til CSO-nefndarinnar og hefur nefndin umboð til að stofna nýja vinnuhópa eða leggja þá niður þegar hún telur að þeir hafi lokið verkefni sínu.

Unnið hefur verið að því að auka samráð og samvinnu milli vinnuhópa sem starfa hjá Barentsráðinu og Norðurskautsráðinu. Aukin samhæfing þeirra á milli á að koma í veg fyrir tvíverknað og bæta nýtingu fjármagns og mannauðs í þágu markmiða stofnananna sem báðar eru vettvangur norðurslóðasamstarfs.
Við þetta svar er engin athugasemd Fela