Spurning

Dreifræðisreglan

Spyrjandi

Evrópuvefur

Svar

Dreifræðisreglan (e. principle of subsidiarity), stundum nefnd nálægðarreglan, var innleidd í Evrópurétt með Maastricht-sáttmálanum árið 1992. Reglan gildir um beitingu valdheimilda Evrópusambandsins og er ætlað að vinna gegn miðstýringu.

Í reglunni felst að Evrópusambandið skuli því aðeins grípa til aðgerða á sviðum þar sem það fer ekki með fullar valdheimildir, og einungis að því marki sem:
  • aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum aðgerðarinnar sjálf, hvort heldur er á vettvangi ríkis, svæða eða sveitarfélaga,
  • og þeim verður betur náð sameiginlega á vettvangi sambandsins sökum umfangs aðgerðarinnar eða áhrifa af henni.

Ennfemur skulu stofnanir Evrópusambandsins og þjóðþingin beita dreifræðisreglunni á þann hátt sem mælt er fyrir um í bókun 2 um beitingu dreifræðisreglunnar og meðalhófsreglunnar við sáttmálann um Evrópusambandið.

Um þessa spurningu

Dagsetning

Útgáfudagur20.1.2012

Tilvísun

Evrópuvefur. „Dreifræðisreglan “. Evrópuvefurinn 20.1.2012. http://evropuvefur.is/svar.php?id=61749. (Skoðað 22.5.2024).

Höfundur

Evrópuvefur

Við þetta svar er engin athugasemd Fela